Kolik baterií pro 500W sluneční soustavu?

Kolik baterií pro 500W sluneční soustavu?

To determine how many batteries you need for a 500-watt solar system, you must consider several factors:

  1. Denní spotřeba energie: Estimate your daily energy consumption in watt-hours (Wh).
  2. napětí akumulátoru: Determine the voltage of the batteries you plan to use (typically 12V, 24V, or 48V).
  3. Hloubka vybití (DoD): Understand the recommended DoD for your batteries, as draining batteries too much can reduce their lifespan. Most deep-cycle batteries have a recommended DoD of around 50%.
  4. Dny autonomie: Decide how many days you want the battery bank to last without sun (e.g., cloudy days).
  5. Účinnost systému: Account for energy losses in the system, typically around 85-95%.

Here’s a step-by-step guide to calculating the number of batteries needed:

Step 1: Calculate Daily Energy Consumption

Assume you use 500 watts for 6 hours per day.

Daily Energy Consumption=500 watts×6 hours=3000 watt-hours (Wh)

Step 2: Determine Battery Capacity

If you're using 12V batteries with a 50% DoD:

Battery Capacity Required (Wh)=3000 Wh÷0.5=6000 Wh

Step 3: Convert to Amp-Hours

Convert the required watt-hours to amp-hours (Ah):

Battery Capacity Required (Ah)=6000 Wh÷12 V=500 Ah

Step 4: Determine Number of Batteries

If each battery is 12V and has a capacity of 100Ah:

Number of Batteries=500 Ah÷100 Ah/battery=5 batteries

Step 5: Adjust for System Efficiency

Assuming a system efficiency of 90%:

Adjusted Battery Capacity Required (Wh)=3000 Wh÷0.9=3333.33 Wh

Recalculate the amp-hours:

Adjusted Battery Capacity Required (Ah)=3333.33 Wh÷12 V=277.78 Ah

And the number of batteries:

Number of Batteries=277.78 Ah÷100 Ah/battery=2.78≈3 batteries

Considering Days of Autonomy

If you want the system to last for 2 days without sun:

Total Battery Capacity Required (Wh)=3333.33 Wh/day×2 days=6666.66 Wh

And in amp-hours:

Total Battery Capacity Required (Ah)=6666.66 Wh÷12 V=555.56 Ah

So, the number of batteries:

Number of Batteries=555.56 Ah÷100 Ah/battery=5.56≈6 batteries

Shrnutí

For a 500-watt solar system running for 6 hours a day, with a 12V battery bank, 50% depth of discharge, and accounting for 2 days of autonomy, you would need approximately 6 batteries, each with a capacity of 100Ah.

Remember, this is a simplified calculation. Actual requirements may vary based on specific conditions, battery type, and usage patterns. Always consult with a solar energy expert or use a detailed solar calculator for more precise planning.

Jak vypočítat záložní baterii pro sluneční soustavu?

Jak vypočítat záložní baterii pro sluneční soustavu?

Solární systémy pro ohřev vody: Jak fungují a vyplatí se do nich investovat?

Solární systémy pro ohřev vody: Jak fungují a vyplatí se do nich investovat?

Prázdný obsah. Vyberte článek pro náhled

Získejte bezplatné řešení

Pro Váš Projekt

Můžeme vám zdarma přizpůsobit vaše vlastní řešení

kontaktujte nás