Jak dlouho nabíjet 100ah baterii se 400w solárním panelem?

Jak dlouho nabíjet 100ah baterii se 400w solárním panelem?

Faktory, které je třeba zvážit

Chcete-li zjistit, jak dlouho bude trvat nabití 100Ah (ampérhodiny) baterie pomocí 400W solární panel, musíte zvážit několik faktorů:

  1. Výkon baterie: Během nabíjení dochází ke ztrátám účinnosti, takže skutečný náboj přijatý baterií může být nižší než jmenovitý výkon solárního panelu.

  2. Účinnost solárního panelu: Solární panely zřídka pracují se špičkovou účinností kvůli faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, stínění a orientace panelu.

  3. Podmínky slunečního záření: Množství dostupného slunečního světla, které se liší v závislosti na místě, denní době a povětrnostních podmínkách.

Použijte vzorec

Za předpokladu ideálních podmínek můžete pro odhad doby nabíjení použít následující vzorec:

Doba nabíjení (v hodinách) = kapacita baterie (v Ah) / nabíjecí proud (v ampérech)

Nejprve musíte převést výkon solárního panelu na proud. Můžete použít vzorec:

Nabíjecí proud (v ampérech) = příkon solárního panelu (ve wattech) / napětí baterie (ve voltech)

Protože jste nezmínil napětí vaší baterie, budu předpokládat, že se jedná o standardní 12V baterii. Dobu nabíjení můžete vypočítat takto:

  1. Vypočítejte nabíjecí proud: Nabíjecí proud = 400W / 12V = 33.33A

  2. Nyní použijte vzorec pro výpočet doby nabíjení: Doba nabíjení = 100Ah / 33.33A ≈ 3 hodiny

Za ideálních podmínek by tedy nabití 3Ah baterie pomocí 100W solárního panelu trvalo přibližně 400 hodiny. Mějte však na paměti, že skutečné podmínky mohou vést k delší době nabíjení.

Proč můj solární panel nenabíjí baterii? Řešení prozkoumána!

Proč můj solární panel nenabíjí baterii? Řešení prozkoumána!

Jak používat solární panely k nabíjení baterie RV?

Jak používat solární panely k nabíjení baterie RV?

Prázdný obsah. Vyberte článek pro náhled

Získejte bezplatné řešení

Pro Váš Projekt

Můžeme vám zdarma přizpůsobit vaše vlastní řešení

kontaktujte nás