Životnost lithiové baterie se zkrátila? Zhoršení elektrolytu je hlavním důvodem!

Životnost lithiové baterie se zkrátila? Zhoršení elektrolytu je hlavním důvodem!

Elektrolyt hraje v lithium-iontových bateriích zásadní roli a jeho stav přímo ovlivňuje výkon a životnost baterie. Když se elektrolyt zhorší, bude to mít řadu nepříznivých účinků na lithium-iontové baterie. Tyto účinky nejenže sníží pracovní účinnost baterie, ale mohou také vést k ohrožení bezpečnosti.

Pojďme pochopit některé příznaky zhoršení elektrolytu. Elektrolyt se skládá převážně z organických rozpouštědel, vodivých solí a nezbytných přísad. Během recyklace baterie se elektrolyt může rozkládat za vzniku plynů, jako je vodík nebo oxid uhličitý, v důsledku elektrochemických reakcí, což způsobí zvýšení vnitřního tlaku a prasknutí těsnění. Kromě toho je pronikání vlhkosti také běžným faktorem způsobujícím znehodnocení elektrolytu, ke kterému obvykle dochází, když baterie nejsou pevně zabaleny nebo skladovány ve špatných podmínkách.

Po zhoršení se vodivost elektrolytu sníží, což přímo ovlivňuje účinnost nabíjení a vybíjení baterie. Snížení vodivosti znamená, že rychlost migrace lithných iontů v elektrolytu se zpomalí, což způsobí zvýšení vnitřního odporu baterie, čímž se sníží výstupní výkon baterie. U aplikací, které vyžadují rychlé nabíjení a vybíjení, jako jsou elektrická vozidla a mobilní zařízení, to značně sníží spokojenost uživatelů.

Zhoršení stavu elektrolytu také zhorší degradaci materiálů elektrod. Za normálních podmínek může elektrolyt vytvořit stabilní vrstvu rozhraní pevného elektrolytu (SEI), která chrání materiál elektrody před přímým rozkladem. Jakmile se však elektrolyt zhorší, může se tento ochranný film zničit, což vede k zesílení reakce mezi materiálem elektrody a elektrolytem, ​​čímž se urychlí ztráta kapacity a zkrátí se životnost cyklu.

Závažnější je, že zhoršení stavu elektrolytu může způsobit bezpečnostní rizika. Například při vysokých teplotách nebo v přebitém stavu je pravděpodobnější, že poškozený elektrolyt podstoupí tepelnou únikovou reakci, jev samozahřívání, který může způsobit rychlé zvýšení teploty baterie nebo dokonce způsobit požár nebo výbuch. Pro uživatele to představuje značné riziko, zvláště bez řádných bezpečnostních opatření.

Aby se snížil dopad zhoršování stavu elektrolytu na lithium-iontové baterie, průmysl přijal řadu opatření. Například stabilitu a trvanlivost elektrolytu lze zlepšit optimalizací složení elektrolytu, přidáním stabilizátorů a použitím kvalitnějších chemických surovin. Zlepšení designu a výrobního procesu baterií, jako je použití vysoce čistých materiálů a přesné řízení tlaku, může zároveň dále chránit elektrolyt před vnější kontaminací a mechanickým poškozením.

Uživatelé také musí věnovat pozornost tomu, aby se zabránilo znehodnocení elektrolytu při používání lithium-iontových baterií. Vyhýbání se vystavení baterií extrémnímu prostředí, zejména vysokým teplotám a vlhkosti, a zabránění nadměrnému nabíjení a vybíjení, to vše jsou účinné způsoby, jak prodloužit životnost baterie. Pokud baterie vykazuje zjevné snížení výkonu nebo abnormalitu, měla by být včas vyměněna nebo opravena, aby nedošlo ke zbytečnému poškození.

Dopad zhoršování stavu elektrolytu na lithium-iontové baterie je mnohostranný, od snížení efektivity práce až po bezpečnostní rizika, která nelze ignorovat. Pochopením těchto vlivů a přijetím vhodných preventivních opatření můžeme účinně udržovat zdraví baterie a zajistit spolehlivý provoz zařízení.

Při každodenním používání a údržbě lithium-iontových baterií je pochopení důležitosti elektrolytu a udržení jeho stability klíčem k zajištění dlouhodobého a efektivního provozu baterie. Prostřednictvím vědeckého řízení a správného provozu můžeme v největší míře oddálit stárnutí baterie a zlepšit celkovou efektivitu používání. V konečném důsledku bychom se jako výrobci nebo koncoví uživatelé měli zavázat k podpoře vývoje bezpečnějších a účinnějších bateriových technologií a přispívat k aplikacím udržitelné energie.

Srovnání lithium-iontových baterií: Lithium Ternary vs Lithium Manganate vs Lithium Iron Phosphate

Srovnání lithium-iontových baterií: Lithium Ternary vs Lithium Manganate vs Lithium Iron Phosphate

Baterie Lifepo4 se degraduje o 80 %, lze ji ještě používat?

Baterie Lifepo4 se degraduje o 80 %, lze ji ještě používat?

Prázdný obsah. Vyberte článek pro náhled

Získejte bezplatné řešení

Pro Váš Projekt

Můžeme vám zdarma přizpůsobit vaše vlastní řešení

kontaktujte nás